När en gör jämförelser mellan prisutvecklingen på exempelvis bostäder runt om i världen finns det ett tydligt samband, alla har i princip rusat uppåt de senaste 20 åren. Vissa länder har redan sett sin bostadsmarknad krascha medan andra länder (Sverige) har fortsatt att trumma på. Grafen nedan visar reella huspriser mellan åren 1997-2008. Varför har vi haft en liknande utveckling på i princip alla makrnader, dvs priser som skenar iväg!?

cart-of-the-day-house-prices-1970-2008-nov-15-2011

För att denna utveckling ska kunna hålla igång krävs det ett ständig inflöde av krediter. Se kreditutvecklingen i världen i grafen nedan.

chart72

Detta är givetvis ohållbart i längden och en fas, som delvis redan börjat, bestående av att få ner skulderna kan komma att pågå i många år.

Annonser