Richard Werner publicerar intressant forskning kring the credit theory of banking. Om hans forskning visar sig stämma innebär detta att samhället behöver ändra sina policies kring detta snarast

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521915001477

Annonser