Vi bör alltid återkomma till denna enkla fråga, är det sant?
Hur gärna vi än vill att verkligheten ska se ut på ett visst sätt så kommer den aldrig rätta sig efter våra känslor.

Under hösten har Sverige yrvaket helt bytt inriktning på sin invandringspolitik. Från att ha varit en humanitär stormakt är vi nu bland de strängaste i EU. Det som för ett år sedan ansågs vara rasistisk politik är plötsligt normen. Det är inte utan att man undrar vad f** det var som hände?
Tyvärr har önsketänkande, känsloargument och ibland till och med rena lögner präglat den svenska debatten kring invandring under en lång tid, allting var antingen svart eller vitt. Jag önskar att vi i fortsättningen försöker föra en intelligent debatt baserad på fakta , det är ett absolut måste om vi överhuvudtaget ska kunna bygga ett Sverige som inkluderar alla dess medborgare i framtiden.

Annonser