Vad händer när kostnaden för en transaktion är nära nog 0? Finns det då anledning att äga en indexfond när man kan inneha ett individuellt innehav i varje enskilt bolag och där transaktionskostnaden är försumbar ? Bloggen Nerds Eye View behandlar ämnet som hen kallar indexing 2.0 här Indexing 2.0

Annonser