Riksbanken kom idag med besked om ytterligare köp av statsobligationer.  Från pressmeddelandet ”Riksbankens penningpolitik har bidragit till en starkare konjunktur och stigande inflation. Men även om inflationen stiger är uppgången ryckig. Samtidigt kvarstår osäkerheten om den globala utvecklingen och penningpolitiken i omvärlden är mycket expansiv. För att säkerställa den stigande trenden i inflationen behöver penningpolitiken i Sverige vara fortsatt expansiv.”

De får allting att låta så enkelt. Riksbanken trycker på några knappar och ekonomin svarar snällt som det linjära system det är, eller?

2004 höll den dåvarande chefen för amerikanska centralbanken sitt tal där han diskuterade det som kom att kallas ”The Great Moderation” dvs, en period på ca 20 år där volatiliteten mellan affärscyklerna var låg. Problemet var bara att 3 år senare small det till rejält i och med finanskrisen 2007. Volatiliteten och risk hade inte försvunnit,  den hade snarare samlats på hög och släpptes loss på allvar när finanssystemet brakade ihop.

Från Bernankes tal:
My view is that improvements in monetary policy, though certainly not the only factor, have probably been an important source of the Great Moderation.

image

Vad vill jag ha sagt med detta? Att vi bör vara väldigt skeptiska när någon påstår sig kunna kontrollera något så komplext som ekonomin. Systemet är olinjärt och när någon påstår att de skruvat lite på x som resulterat i y får iaf jag lite ont i magen. De kan ha hur sofistikerade modeller de vill, det räcker med ett enda felaktigt antagande för att modellen ska bli värdelös.

Så vad förväntar jag mig efter snart 10 år av skruvande av världens centralbanker? Att något kommer att inträffa som modellerna inte tog hänsyn till, vad detta är har jag ingen aning om, men jag är i gott sällskap,  för de har heller ingen aning.

Annonser