A curious person trying to experience and learn as much as possible during the time I walk the earth. Eduacated in IT- systems engineering and economy, especially interested in technology, economics and politics, in no particular order! This blog is my own diary, would any outsider to slip in here hen* is more than welcome!

Hen* is the gender neutral name instead of he or she, invented in Sweden.

Feel free to contact me: saman.akbarian@gmail.com

En nyfiken person som försöker hinna uppleva och lära mig så mycket som möjligt under den tid jag vandrar på jorden. Utbildad civilingenjör och ekonom, särskilt intresserad av teknologi, ekonomi och politik, utan inbördes ordning! Den här bloggen är som min egen dagbok, skulle någon utomstående halka in här så är hen mer än välkommen!

Annonser